Terra Mater Egyesület


Egyesület elnöke
Kotroczó Judit
Tel.: 20/252-0097

titkára
Kotroczó Éva

Szervei
Ellenőrző Bizottság

Címe
3253 Istenmezeje, Béke út 47.

Adószáma
18588732-1-10

Egyesület céljai

  • A természetes és mesterséges épített környezet, valamint az erdők megóvása, védelme, tisztántartása. A talaj, a víz, a levegő, az élővilág a természet megóvása, védelme és tisztántartása, állatvédelem.
  • Az ifjúság környezetvédelemmel való megismertetése, a környezetvédelemre nevelése.
  • Környezetvédelmi ismeretterjesztés.
  • Közreműködés környezetbarát termékek kifejlesztésében , előállításában és terjesztésében. Természetes energiák hasznosítása.
  • Kulturális tevékenység, a falusi hagyományok, a kulturális örökség megőrzése, védelme e célból kiállítás szervezése, kulturális események rendezése szervezése. Kulturális ismeretanyagok létrehozása, terjesztése.
  • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, ennek céljából ismeretterjesztés, rendezvényszervezés, foglalkoztatásuk megszervezése, ezen csoportok anyagi és erkölcsi támogatása.
  • A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság kultúrájának és életének megismerése, találkozók szervezése rendezése a kapcsolat kiépítése és fenntartása, ápolása.
  • A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság kultúrájának megőrzése érdekében ismeretterjesztés, rendezvényszervezés, kiállítás szervezése.
  • A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások.


Vissza