Önkéntes Tűzoltó Egyesület IstenmezejeEgyesület elnöke
Dulai Zoltán
Tel.: 20/598-1091

parancsnoka
Mészáros Zoltán

parancsnokhelyettes
Nagy Zoltán

szakmai parancsnok
Ország Miklós

titkára
Misztarka Zsolt

Szervei

Ellenőrző Bizottság

Címe
3253 Istenmezeje, Nefelejcs u. 16.

Adószáma
18576717-1-10

Egyesület célja

a., a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése,
b.,. tagjainak életre történő nevelése,
c., szervezett keretek között – tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenység biztosítása.Vissza