Óvodai ellátás

Istenmezeje Napköziotthonos Óvoda


Székhely intézmény címe:
3332 Sirok, Lenin út 21.

Elérhetőségei:
Tel.: 36/361-502

Óvodavezető:
Pálfy Lászlóné

Óvónő:
Szaniszló Gáborné

Istenmezejei Tagintézmény címe:
3253 Istenmezeje, Nefelejcs u. 18/a.

Elérhetőségei:
Tel.: 36/369-944
E-mail: polghiv@istenmezeje.t-online.hu


Óvodapedagógusok:
Bódiné Pető Ilona
Kecskés Sándorné
Szaniszló Gáborné

Az intézmény alaptevékenysége:

  • Biztosítja a településen élő 3 éven felüli gyermekek felügyeletét, nevelését, a tankötelezettség kezdetéig.
  • Biztosítja az 5. évét betöltött gyermekek részére az iskolai életmódra történő felkészítést.
  • A gyermekek 3 éves korától ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz gatásról szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni ellá tásával összefüggő feladatokat.
  • Biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermekek különleges gondozását.
  • A fentiekben leírt tevékenységeket más településről bejáró gyermekek részére is biztosítja.
  • Biztosítja az óvodában ellátott gyermekek étkeztetését külső szolgáltatás igénybevételével.Vissza